M∴L∴N∴R∴

MAREA LOJĂ
NAȚIONALĂ DIN ROMÂNIA

Marea Lojă Națională din România a fost fondată în anul 1880 de Fratele Constantin Moroiu, primul Mare Maestru M∴L∴N∴R∴

sep

Masoneria Română

Marea Lojă Națională din România (M∴L∴N∴R∴) - singura Mare Lojă Regulară recunoscută de peste 200 de Mari Loji din Lanțul Masonic Universal al Masoneriei Regulare Mondiale - are în Jurisdicția sa gradele Masonice Ucenic, Calfă și Maestru Mason, ultimul din Masoneria Simbolică. 

În Jurisdicția M∴L∴N∴R∴ își desfășoară lucrările Lojile Simbolice recunoscute de aceasta, care, la rândul lor, recunosc Constituția Masonică a M∴L∴N∴R∴, principiile și valorile Francmasoneriei, Marele Consiliu și pe Marele Maestru al M∴L∴N∴R∴.

Organismul suveran de conducere al Marii Loji este Conventul, unde toate Lojile din Jurisdicție au dreptul la vot egal și unde se decide orice aspect al activității M∴L∴N∴R∴. Maeștrii masoni ai M∴L∴N∴R∴ activează în Riturile de Perfecție regulare. 

Începând cu anul 2020, M∴L∴N∴R∴ a inițiat un proces de reconstrucție care a avut ca moment esențial Conventul Extraordinar din 17 Aprilie 2021 când a fost adoptată o nouă Constituție Masonică. 

Marea Lojă Națională din România, în afara activităților specifice de perfecționare Masonică a membrilor săi, fiind o organizație de impact - sprijină societatea civilă prin mai multe proiecte de ajutorare, educație, cultură și identitate națională, aducându-și în permanență aportul la dezvoltarea societății.

Marele Consiliu

Toți Membrii Marelui Consiliu poartă titulatura de Mari Ofițeri. Aceștia sunt aleși de Convent, la propunerea Lojilor, pentru un mandat unic de doi ani, cu excepția Marelui Secretar, a Marelui Trezorier și a Marelui Cancelar, care pot avea un total de maximum 2 mandate. Niciun membru al Marelui Consiliu nu este retribuit pentru activitățile din cadrul Marii Loji Naționale din România.

Atât membrii Marelui Consiliu cu drept de vot cât și toate Lojile aflate în bună regulă din Jurisdicția M∴L∴N∴R∴ au dreptul la câte un vot în cadrul Conventelor M∴L∴N∴R∴, care reglementează, validează și aprobă toate deciziile și hotărârile Marelui Maestru și ale Marelui Consiliu.

M∴L∴N∴R∴

Membrii 
Marelui Consiliu 
cu drept de vot:

 • Marele Maestru​
 • Marele Maestru Adjunct​
 • Marele Prim Supraveghetor​
 • Marele Al Doilea Supraveghetor
 • Marele Orator​
 • Marele Expert​
 • Marele Secretar​
 • Marele Trezorier​
 • Marele Cancelar​
 • Marele Inspector General​
 • Reprezentanţii Regionali​

M∴L∴N∴R∴

Membrii 
Marelui Consiliu 
fără drept de vot:

 • Marii Maeștri din Trecut​
 • Preşedintele Colegiului Seniorial​
 • Președintele Curții Superioare de Justiție Masonică​
 • Preşedintele Tribunalului Masonic​
 • Marele Maestru de Ceremonii​
 • Marele Ospitalier​
 • Marele Medic​
 • Marele Purtător de Cuvânt​
 • Marele Intendent​
 • Preşedintele Comisiei Legislative​
 • Adjuncții Marilor Ofiţeri​