MASONERIA UNIVERSALĂ

MAREA LOJĂ
NAȚIONALĂ DIN ROMÂNIA

DESCOPERĂ MASONERIA
example

MASONERIA REGULARĂ

la ÎNCEPUT ERA CUVÂNTUL ȘI CUVÂNTUL ERA LA DUMNEZEU ȘI DUMNEZEU ERA CUVÂNTUL

MARELE MAESTRU AL MARII LOJI NAȚIONALE DIN ROMÂNIA

Conventul din 22 Aprilie 2023 a ales în funcția de Mare Maestru al Marii Loji Naționale din România pe Prea Respectabilul Frate Vlad NĂSTASE.

CurRiculum Vitae

UNIȚI ÎN FRĂȚIE ȘI ADEVĂR

Din muncă și simboluri s-a ridicat, în istoria Lumii, Francmasoneria. Aceasta a lucrat neîntrerupt pentru a face din oamenii buni unii și mai buni.

icon

Francmasonii lucrează în societate pentru a o face mai bună. Acesta este un alt deziderat al Masoneriei.

icon

Masoneria din România, de mai bine de 140 de ani, trudește alături de oamenii acestei țări.

icon

Marea Lojă Națională din România este parte integrantă din Lanțul Fratern Universal.

icon

Masoneria Regulară din România este reprezentată de M∴L∴N∴R∴ prin Lojile ce o constituie.

CALEA

Respectabile cititor, Francmasoneria este o cale pentru cei puțini spre folosul moral și spiritual al celor mulți. Este o cale străveche, tradiționalistă, bine conturata și cladită, pentru cei care doresc să-și depașească condiția umană, să devină modele de constructori liberi ai unei societății moderne bazate pe progres, în deplin respect față de valorile naționale, culturale și religioase. Munca este obiectivul cel mai înalt prin care un bărbat liber înțelege să se desăvârșească pe sine. Prin muncă, cu abnegație, căutătorul va reuși să se redescopere și să se reașeze coerent în lucrarea pe care o avem de înfăptuit.

CONTACT M∴L∴N∴R∴

ORDINUL

Francmasoneria este un ordin inițiatic construit pe concepte și cutume morale înalte, pe valori umaniste oneste precum libertatea și egalitatea oamenilor, toleranța față de gândirea politică și religioasă a membrilor ei. Fundamentul unui francmason este libertatea in gândire, exprimare și acțiune în deplină armonie cu legile laice, morale și religioase ale societății din care face parte. Este un păstrator fidel al credinței într-un Unic Mare Creator, denumit simbolic în contextul inițiatic masonic, Mare Arhitect al Universului, Cel care prin cuvânt și dragoste de oameni Le-a creat pe toate.

CONTACT M∴L∴N∴R∴

INIȚIEREA

Inițierea în Francmasonerie este un proces complex și continuu de transformare a sinelui prin sine. Un proces alchimic de redescoperire a străvechilor îndatoriri, trecute de la maestru la ucenic prin straduință, înțelepciune, consecvență și credință, de-a lungul multor secole, cu ajutorul multor generații de masoni liberi. Este o carte a cărui conținut se scrie cu demnitate și devotament în fiecare zi, un drum unic al cărui zenit se formează doar mergând. Te invitam și pe tine, bunule cititor, să contribui la aceasta carte prin dăruirea, credința și munca ta, să parcurgi împreună cu noi, prin strădanie, drumul devenirii tale.

CONTACT M∴L∴N∴R∴
example

MASONERIA REGULARĂ

ISTORIE ȘI ACTUALITATE ÎN M∴L∴N∴R∴

icon

MISIUNEA
M∴L∴N∴R∴

Marea Lojă Națională din România, în afara activităților specifice de perfecționare Masonică a membrilor săi, sprijină societatea civilă prin mai multe proiecte de ajutorare, educatie, cultură și identitate națională, aducându-și în permanență aportul la dezvoltarea societatii.

icon

ISTORIA
MASONERIEI

Cu rădăcini care se întorc la breslele medievale de pietrari, Masoneria este cea mai veche societate inițiatică din Occident și care nu depinde de o instituție religioasă. Numărând aproape zece milioane de membri activi, este cea mai mare organizație fraternă din lume.

icon

ISTORIA
M∴L∴N∴R∴

Dobândirea independenței de stat a României în 1877, a impulsionat acțiunile în plan Masonic pentru fondarea unei mari Obediențe suverane în România. Fondarea Marii Loji Naționale Române a avut loc la 8 septembrie 1880. Căpitanul Constantin Moroiu a fost ales Mare Maestru.

icon

MARI MAEȘTRI
DIN TRECUT

Sunt mari personalități ale vieții culturale, științifice, militare și politice. Un Mare Maestru este un titlu de onoare, precum și un oficiu în Masonerie, acordat – prin vot majoritar obținut în cadrul unui Convent - unui Francmason, acesta fiind astfel ales să reprezinte și să conducă o Jurisdicție Masonică.